Onder de menu  ‘maart-juni vind je het programma van de A-ploeg.

De B-ploeg rijdt aangepaste ritten meestal vertrekkende naar de wind. Je vindt dus geen B-ploeg-programma.